Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/07/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23.06.2016 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, № 602-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.06.2016 г.

3. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) ССІ 2014ТС16I5СВ005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14.06.2016 г.

5. Представяне на проект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

6. Представяне на проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
Форма за търсене
Ключова дума