Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Разпределени законопроекти
ЗИД на Закона за пътищата, 653-04-51 от 22/12/2016 г.