Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
09/03/2016 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: № 554-01-140, внесен от Лютви Местан и група народни представители, № 654-01-16, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров,№ 654-01-19, внесен от Димитър Делчев и група народни представители и № 654-01-20, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 9 март 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: № 554-01-140, внесен от Лютви Местан и група народни представители, № 654-01-16, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров, № 654-01-19, внесен от Димитър Делчев и група народни представители и № 654-01-20, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители.
  Законопроектът, внесен от Лютви Местан и група народни представители, бе представен от г-н Ахмед Ахмедов. Законопроектът предлага увеличаване на прага за преференциален избор на общински съветници и увеличаване на броя на населението в населените места, в които да се избират кметове на кметства.
  Законопроектът, внесен от Димитър Делчев и група народни представители, бе представен от г-н Найден Зеленогорски, който постави акцент на основните промени, които се предлагат в законопроекта – въвеждане на активна регистрация за участие в изборите с оглед актуализирането на избирателните списъци, премахване на номерата на партиите от бюлетините, като по този начин се цели ограничаване на контролирания вот. Предлага се и машинно гласуване на предстоящите президентски избори в половината от изборните секции, като поне половината от тях да бъдат в градовете с население над 100 хиляди души.
  Законопроектът, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, бе представен от г-жа Анна Александрова. Сред основните промени, които се предлагат със законопроекта са предложенията да се предостави право на гласуване и на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за престъпления, които не са тежки, както и на лица, поставени под ограничено запрещение. Предлага се създаване на нов избирателен район за гласуване в чужбина, намаляване на периода на предизборната кампания, увеличаване на прага на преференциите за избор на общински съветници и увеличаване на броя на населението в населените места, в които да се произвеждат избори за кметовете на кметства.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
  - с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от Лютви Местан и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване;
  - с 6 гласа - “за”, 4 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров, да не бъде приет на първо гласуване;
  - със 7 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от Димитър Делчев и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване;
  - с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума