Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
11/03/2015

  Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга стана, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга стана, подписано на 30.04.2013 г., предвижда сътрудничество в областта на противодействието на разпространяването на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхното доставяне, преследването на тежки престъпления, които пораждат безпокойство в международен план, борбата срещу тероризма, устойчивото развитие, търговията и инвестициите, правосъдието, свободата и сигурността, правата на човека, финансовите услуги, икономическата политика, доброто управление на данъчното облагане, промишлената политика и малките и средните предприятия, туризма, информационното общество, медиите, науката и технологиите, енергетиката, транспорта, образованието и културата, околната среда, земеделието, животновъдството, рибарството и развитието на селските райони, здравеопазването, трудовата заетост и социалните въпроси, статистиката, гражданското общество, модернизирането на държавата и публичната администрация, управлението на риска от бедствия и др.
  Очаква се споразумението да издигне на ново равнище отношенията между Европейския съюз и Монголия и да спомогне активизирането на обмена в двустранен план в горепосочените области.
  Ратифицирането на рамковото споразумение би допринесло за пълноценно участие на Република България във формирането и реализацията на политиката на Европейския съюз спрямо трети страни, както и поставянето на отношенията ни с Монголия на основа, отговаряща на изискванията на съвременна Европа.

  На редовно заседание, проведено на 11.03.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Законопроектът бе представен от заместник-министъра на външните работи г-жа Катя Тодорова. След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга стана.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума