Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
25/03/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 25 март 2015 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, подписано на 23 май 2014 г. в София.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник министъра на енергетиката Николай Николов.
  Подписването на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV е предвидено с разпоредбата на Раздел 7.2 „Обезщетение в полза на доставчиците“ от Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България. Рамковото споразумение е ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание.
  Във връзка с посочената възможност, от страна на Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV в качеството му на изпълнител по Договор по проект за „Съоръжение с висок коефициент на редуциране на обема на твърди радиоактивни отпадъци в АЕЦ „Козлодуй”“ е отправено искане за подписване на Споразумение за обезщетяване.
  Договорът, който изпълнява консорциумът е на стойност 30 млн. евро, от които една трета е българско съфинансиране, което се изплаща от държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ чрез фонд „Радиоактивни отпадъци.“
  Максималната стойност на обезщетението, което се подържа съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергетика е 96 млн. лева.
  В случай на евентуален ядрен инцидент и потенциални щети, изплащането на обезщетението ще се покрие от ежегодните договори за застраховка Обща гражданска отговорност при ядрена вреда.
  Разглежданото споразумение няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
  С решение на Министерски съвет от 22 януари 2014г. е одобрено Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV при условие за последваща ратификация. От името на българското правителство споразумението е подписано от министъра на икономиката и енергетиката на 23 май 2014г.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1 т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума