Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
11/02/2016 първо гласуване

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесен от Министерски съвет на 29.01.2016 г.
  На основание чл. 114, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на свое редовно заседание, проведено на 11 февруари 2016 година, Комисията по отбрана обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), №602-00-7, внесен от Министерски съвет на 29.01.2016г.

  В заседанието участваха 14 народни представители. На заседанието присъстваха заместник министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев и парламентарният секретар на Министерството на отбраната Лора Кендова.
  Изказване по Годишната работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз направи народният представител Владимир Тошев.

  Народните представители се обединиха около становището, че програмата е добре структурирана и балансирана и отразява намеренията на правителството да участва в процеса на вземане на решения от Европейския съюз. Въпросите на отбраната и националната сигурност са намерили място в т. 10 на приложение 1 на Европейската комисия и се отнасят до разработването на правна и политическа рамка на европейски план за действие в областта на отбраната , която да гарантира приоритетите на европейския пазар, свързани с военните способности от които държавите членки може да се нуждаят. С 14 гласа „ЗА“ Комисията по отбрана прие единодушно следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесен от Министерски съвет на 29.01.2016 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума