Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
16/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № 654-01-12, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 12.02.2016г.
  На извънредно открито заседание, проведено на 16 февруари 2016 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № 654-01-12, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 12.02.2016г.
  На заседанието присъстваха 16 народни представители от Комисията по отбрана. В заседанието взеха участие заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев, заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, заместник-началникът на отбраната генерал-майор Пламен Атанасов и парламентарният секретар Лора Кендова.

  От името на вносителите, законопроектът беше представен от н.п Валентин Радев. В мотивите си той изтъкна, че промяната се налага поради факта, че страната е подложена на засилен миграционен натиск, породен от сериозни промени във военната и външнополитическата обстановка. В близък и средносрочен план Министерството на вътрешните работи ще се нуждае от подкрепа от други държавни органи. Въоръжените сили са единствената институция, която разполага със сили и средства за подпомагане на органите на МВР. Със законопроекта се разширяват дейностите, които Въоръжените сили ще изпълняват в мирно време, регламентирани в чл.56 и чл.57 от закона. Предлага се с акт на Министерския съвет да се определя участието им, както и финансовото и ресурсното осигуряване на дейностите.

  Официалното становище на Министерството на отбраната по проектозакона бе представено от заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители – Милен Михов, Велизар Енчев, Владимир Тошев, Димитър Димитров, Пламен Манушев, Красимир Каракачанов, Михо Михов, Нено Влайков и Валентин Радев.

  В изказванията си народните представители се обединиха около становището, че приемането на поправките в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са своевременни и наложителни, но с тях не се изчерпва цялата сложност на промените в нормативната база. Въоръжените сили не разполагат на този етап с достатъчно сили и средства за изпълнение на задачите и необходимата подготовка, която е специфична и различна от изпълняваните задачи досега. Те се нуждаят от разширяване на способностите и определен срок за подготовка на формированията, които ще изпълняват тези задачи. Според част от народните представители е необходима промяна и в други членове на закона, която да регламентира участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница. Необходими са промени и в Закона за Министерството на вътрешните работи. Впоследствие са наложителни промени в поднормативните актове, уставите на въоръжените сили, доктрините и плановете за тяхното развитие.

  Комисията констатира, че е допусната техническа грешка в наименованието на закона и предлага накрая да се добави „ на Република България“.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по отбрана с 16 (шестнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № 654-01-12, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 12.02.2016г.
  Форма за търсене
  Ключова дума