Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
23/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, N 602-02-24, внесен от Министерския съвет на 20.06.2016 г.
  На заседание на Комисията по отбрана, проведено на 23 юни 2016 г. беше обсъден Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, N 602-02-24, внесен от Министерския съвет на 20.06.2016 г.

  На заседанието присъстваха 12 народни представители. Министърът на отбраната Николай Ненчев представи мотивите на законопроекта.

  Меморандумът между шестте държави домакини на Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU) и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) е подписан от наша страна на 30 март 2016 г. в Монс, въз основа на решение на Министерския съвет на 2 март 2016 г. и е резултат от решение на Северноатлантическия съвет за изграждане на щабни елементи за интегриране на силите на НАТО на териториите на България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния.

  Целта на този меморандум е да се определят конкретните условия и договорености, по които щабните елементи за интегриране на силите на НАТО ще бъдат установени, ще оперират и ще бъдат поддържани в мирно време, криза, конфликти и война. Меморандумът и последващите го документи са предвидени да послужат като рамка, позволяваща създаването, функционирането и поддръжката на щабните елементи.

  В него се определят правните, финансовите и други аспекти по установяването на щабните елементи в страните домакини.

  Като цяло Меморандумът формулира ръководните принципи, основните положения и отговорностите на страните, като отразява минималните изисквания за поддръжка от страната-домакин.

  В него е посочено, че елементите ще бъдат структурирани с обща и широка функционалност, която надхвърля регионалните изисквания или специфични особености на страната-домакин. Те ще осигуряват рутинна интеграция на способностите на Алианса.

  Записано е, че страната домакин осигурява инфраструктурата, поддръжката и защитата на личния състав на щабните елементи. Цялостната координация и поддържането на еднакви стандарти в щабните елементи ще се упражнява от оперативно командване на НАТО. Отговорността по установяването, поддръжката и функционирането на щабните елементи се осигурява финансово от страната-домакин и от общо финансиране на НАТО по решение на Северноатлантическия съвет.

  На проведеното гласуване Комисията по отбрана единодушно с 12 гласа „ЗА“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, N 602-02-24, внесен от Министерския съвет на 20.06.2016 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума