Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/02/2015, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015г.), № 502-00-5, внесен от Министерски съвет на 29.01.2015г.

2. Проект на декларация на 43-то Народно събрание за неучастие на Република България във военни действия и подкрепа на усилията за мирно решаване на конфликта в Източна Украйна, № 554-03-1, внесен от Борислав Михайлов Борисов и група народни представители на 10.02.2015 г.

3. Проект за декларация за българската позиция за военния конфликт на територията на Украйна, № 554-03-2, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 10.02.2015 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума