Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
02/04/2015, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Среща на Комисията по отбрана с министъра на отбраната, съгласно т. 10.3. от ВП на КО и чл. 27 от ПОДНС.

2.Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г., № 502-03-6, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г.

3.Информация относно Отчета за степента на изпълнение на политиките на отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2014 г.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума