Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/05/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Среща на Комисията по отбрана с Министъра на отбраната съгласно т. 10.3 от Вътрешния правилник на КО и чл. 27 от Правилника за дейността на НС.

2.Изслушване на командира на Военновъздушните сили на Българската армия генерал-майор Румен Радев с участието на Министъра на отбраната и представител на Щаба на отбраната с оценка за способностите на командваните от него войски да изпълняват националните и съюзните си мисии и задачи в близка и по-далечна перспектива

3.Разглеждане на Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS) № 502-02-12 , внесен от Министерския съвет на 20 април 2015г.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума