Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
14/05/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Информация за одобрената с решение № 298 на Министерски съвет актуализирана Национална програма за реформи на Р България.

2.Оценка на актуалната вътрешнополитическа обстановка в Република Македония и нейните военни измерения.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума