Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
02/07/2015, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Среща на Комисията по отбрана с Министъра на отбраната съгласно т. 10.3 от Вътрешния правилник на КО и чл. 27 от Правилника за дейността на НС.

2. Разглеждане на първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 554-01-115, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 12.06.2015г

3. Разглеждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация №554-01-118, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 17.06.2015г.

4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума