Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
10/09/2015, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Среща на Комисията по отбрана с Министъра на отбраната съгласно т. 10.3 от Вътрешния правилник на Комисията по отбрана и чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Разглеждане на първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) и Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) № 502-02-25, внесен от Министерския съвет на 31/07/2015.

3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума