Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/10/2015, 10:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по отбрана към Министъра на отбраната съгласно т. 10.3 от Вътрешния правилник на Комисията по отбрана и чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - закрито заседание.
Форма за търсене
Ключова дума