Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
09/06/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Разглеждане на проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума