Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
23/06/2016, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Разглеждане обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, № 602-02-22, внесен от Министерски съвет на 16.06.2016 г.

2.Разглеждане, обсъждане и гласуване на проект за декларация за неучастие на Република България в нови военни формирования и военни дейности в Югоизточна Европа и района на Черно море, № 654-03-6, внесен от Михо Димитров Михов на 17.06.2016 г.

3.Разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) ОТНОСНО Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, № 602-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума