Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
27/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 554–01–117, внесен от Румен Йончев на 16.06.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 22 юли 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 554-01-117, внесен от Румен Йончев на 16.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – Николай Николов, директор Дирекция „Миграция” и Росица Грудева, гл. юрисконсулт в Дирекция „Миграция“; от Министерство на външните работи – Раковски Лашев, директор Дирекция „Консулски отношения” и Борис Вангелов, председател на Държавна агенция за българите в чужбина.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България беше представен от вносителя народният представител Румен Йончев. Г-н Йончев изтъкна, че актуалната миграционна обстановка е свързана и с искането на чужди граждани от български произход от кризисни райони да се установяват за постоянно в страната. Наблюдава се увеличаване броя на наши сънародници от Донецка и Луганска област в Украйна, които идват в България, без да имат възможност да осигурят необходимия набор от документи за получаване на статут на постоянно пребиваване. Населените места, от които идват са в зоната на конфликта и администрацията е дезорганизирана и не изпълнява функциите си. Това принуждава нашите сънародници да идват с визи за краткосрочно пребиваване. След изтичането на тези визи оставането им на наша територия ги превръща в закононарушители. Предложеното със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България дава възможност десетки наши сънародници да получат статут на постоянно пребиваване в страната. Това е решителна стъпка за осъществяване на държавната политика за привличане на представители от български исторически общности за трайно завръщане и заселване в България.
  Представителите на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенцията за българите в чужбина изразиха подкрепа за законопроекта. Представителят на Министерството на външните работи поясни, че е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, който е внесен в Министерски съвет за съгласувателна процедура . Създадена е и работна група по проблемите на миграцията и убежището. Подчерта, че приемането на предложената норма е спорно, тъй като е в противоречие с разпоредби от Конституцията на Република България.
  В разискванията взеха участие народните представители Красимир Каракачанов, Атанас Мерджанов, Стефан Дедев, Цветан Цветанов, Мустафа Карадайъ, Светослав Белемезов и Атанас Атанасов. Изрази се подкрепа за законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Изказалите се народни представители направиха и предложения от правно-техническо естество за усъвършенстване на внесеното предложение между първо и второ гласуване.
  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект на Закон за чужденците в Република България, № 554-01-117, внесен от Румен Йончев на 16.06.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума