Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
17/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15.04.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 11 май 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15.04.2016 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерството на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник-министър; ст.комисар Тодор Гребенаров, зам.-директор на Главна дирекция "Национална полиция"; Ирена Дамянова, гл.юрисконсулт в дирекция "Правно-нормативна дейност" и Камелия Кукева, инспектор от Главна дирекция "Национална полиция".

  От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министър Красимир Ципов. В изложението си той подчерта, че извън приложното поле на Закона за електронните съобщения е останала важна житейска хипотеза – съхраняване и използване на данни от обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел издирване на лице. Необходимостта от използване на данни от услуги, предоставени от обществените електронни съобщителни мрежи е от съществено значение за повишаване качеството и ефективността на провеждани оперативно-издирвателни мероприятия, свързани с установяване на местонахождението на лица, обявени за общодържавно издирване. Информацията, съдържаща се в справките на операторите е необходима с оглед установяване на времето и мястото на изчезване, лицата, с които е контактувал издирваният, лица, които имат информация и пр. По този начин може да се събере и информация за телефонните номера, които издирваното лице е набирало, за датата, часа и продължителността на проведените разговори и др. С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения се дава възможност на компетентните органи да използват в оперативно-издирвателната дейност, когато е налице обосновано предположение, че изчезналото лице е станало или може да стане жертва на престъпление, възможностите на съвременната съобщителна техника и технологии без да нарушават конституционно установените права на гражданите.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума