Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-5, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-5, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Смела Нинева, началник отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, експерти от различните държавни институции, представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от г-н Николай Александров от Парламентарната група на партия Атака.

  Вносителите подчертават, че целта на законопроекта е регулиране на пазара на труда и намаляване на безработицата в страната. Предлага се законово да се уреди защита на българските работници, които да имат предимство пред всички останали граждани на други страни-членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария при възникване на трудови правотношения с работодатели в България или с български работодатели в чужбина.

  Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопректа с аргумента, че с предложението за промяна на чл. 10 в Кодекса на труда се регламентира неравнопоставеност между едни членове на Европейския съюз и други, което противоречи на всички основни европейски актове.

  Представителите на ПГ „БСП лява България” не подкрепят законопроекта поради нарушаване на основни текстове на Договора на Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз.

  Представителите на Парламентарната група на ГЕРБ също не подкрепят законопроекта, защото считат, че текстовете не са правно издържани.

  Представителят на Патриотичния фронт изказа мнение, че лично би подкрепил направените предложения за т. н. протекционизъм на трудовия пазар, но в такъв случай остава открит въпросът трябва ли да се приложи реципрочна мярка към близо 2 милиона български работници, които работят в целия Европейски съюз.

  Социалните партньори считат, че предлаганите изменения и допълнение на Кодекса на труда нарушават международно поетите ангажименти от Република България и нарушават правата на гражданите от другите страни-членки на Европейския съюз и е недопустимо в Кодекса на труда да се регламентира такава неравнопоставеност.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – няма, „Против” – 12 гласа и „Въздържал се” – 2 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-5, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума