Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/06/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 24 юни 2015г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от народният представител Мая Манолова и група народни представители.
  В заседанието взе участие г-н Гълъб Донев - заместник министър на труда и социалната политика.
  Законопроектът бе представен от народният представител Георги Гьоков.
  С този законопроект вносителите си поставят за цел да се премахне съществуващата дискриминация в правната уредба по отношение на работата от разстояние, като на определена категория държавни служители се дава възможност да могат да работят от разстояние. Към момента, такъв труд се полага по силата на норми на Кодекса на труда, с които по преценка на работодателя, работникът или служителят упражнява трудовата си дейност от разстояние, извън офисите на работодателя.
  Вносителите са ограничили предложенията си само до държавните служители с трайни увреждания, които се затрудняват да изпълняват служебните си задължения в помещенията на работодателя си. Ограничаването само до една група хора с увреждания, ще избегне евентуални злоупотреби с права, според вносителите.
  Законопроектът предвижда да бъде създадена две разпоредби. С първата ще се даде възможност още при назначаването на хора с трайни увреждания, в акта им за назначение да се определят и допълните условия за извършване на дейност от разстояние. С втората ще се даде възможност на вече назначени хора с трайни увреждания да поискат изменения на служебното си правоотношение за промяна на условията, отнасящи се до работа от разстояние.
  В комисията бяха получени становищата на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. И трите са положителни.
  В дискусията взеха участие народни представители от всички парламентарни групи. Като цяло народните представители се обединиха около тезата, че с предложените промени ще се направи съществено облекчаване в работата на държавните служители, които имат трайни увреждания.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  15 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума