Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/11/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 ноември 2015 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, с вносители Михо Михов и група народни представители.

  В заседанието участваха г-жа Весела Караиванова – Подуправител на Националния осигурителен институт, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната.

  Законопроектът беше представен от народния представител Михо Михов.

  С този законопроект вносителите предлагат подобрение на социалния и здравен статус на ветераните от войните. От мотивите към законопроекта е видно, че вносителите имат убеждението, че и до сега държавата се е отнасяла с голямо внимание към проблемите на ветераните от войните и им е дала достатъчно придобивки и дори привилегии. Но не всички могат да се възползват от придобивките и привилегиите поради влошеното си здравословно състояние и напреднала възраст. Много от тях се нуждаят от постоянни медицински и социални грижи. Нуждаят се от придружители, асистенти и патронаж. Много от ветераните не могат да си позволяват сложни и скъпоструващи медицински и дентални операции, или избор на екип за лечение. Списъкът за безплатни лекарства и редът за получаването им, както и редът за прегледи създава много проблеми от бюрократичен характер и много от ветераните се затрудняват да ползват тези права. Вносителите на законопроекта особено държат на промените в чл.4, т.1, защото с тях се цели да отпадне списъка и реда за получаване на безплатни лекарства. Лекарствата ще се дават с рецепта от личния или лекуващия лекар и с документ, удостоверяващ, че лицето е ветеран ще се получават от всяка аптека. Друга промяна, на която се държи много е свързана с лицата, които са придружители на ветераните от войните. Според вносителите, ветераните често не могат сами да посещават и ползват услугите на пансионите и заведенията за възстановяване и се нуждаят от придружител. Най-често това са съпругът, съпругата или някое от децата на ветерана. Предложението е тези придружаващи лица също безплатно да ползват съответните услуги, за сметка на държавния бюджет.

  Вносителите на законопроекта са убедени, че с направените предложения ще се отстранят посочените и други проблеми, които изпитват ветераните от войните. Според тях законопроекта не носи финансова тежест на държавния бюджет, а носи морални и нравствени измерения.

  По законопроекта се изказаха народните представители Марияна Тодорова Димитър Байрактаров и Хасан Адемов.

  Бяха представени становищата на Министерството на отбраната, което е подкрепящо, становищата на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, които не подкрепят законопроекта. Становищата на организациите на ветераните и военноинвалидите са положителни.

  В обсъждането на законопроекта се включиха доц. Иван Сечанов – Председател на съюза на ветераните от войните в България, доц. Софи Пинкас от същата организация и инж. Петър Велчев – Председател на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати
  6 гласа „за“ , без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“ ,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума