Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
10/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,
  № 454-01-20, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 10 декември 2014 г. Комисията по образованието и науката разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-20, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  В заседанието взеха участие: Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, Ралица Кирилова-парламентарен секретар на министерство на образованието и науката, представители на синдикални организации.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от н.п. Магдалена Ташева. Законопроектът цели да се възроди престижа на учителската професия и да стане тя привлекателна за младите хора. Подчертано бе, че възрастта на хората, заети в тази професия, стремително се повишава. Все по-рядко добри студенти избират педагогическите специалности, а причините за това са както материални, така и от ценностен характер. Младите хора остават в училище само докато си намерят по-скъпо платена работа. Предложената мярка ще задържи в професията средното поколение учители. Според вносителите секторът „Образование” е стратегически с оглед националната сигурност на държавата. Предприемането на една такава стъпка като увеличаване на обезщетението при пенсиониране ще повиши престижа на учителската професия и ще даде на учителите социална сигурност.
  В последвалата дискусия народните представители се обединиха около мнението, че предложеното изменение и допълнение в Кодекса на труда не отговаря на целите посочени в мотивите на законопроекта, липсва и необходимата финансова обосновка. Законопроектът не е съобразен с реалната финансова ситуация, в която се намира страната. Изказано бе мнение, че само повишаване на обезщетенията при пенсиониране няма да подобри самочувствието на учителите. Ако образователната система разполага с повече средства, то те трябва да се насочат за стимулиране на младите учители, за повишаване на качеството на образованието.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 1 - гласа, „Против"- 6 и „Въздържал се" - 8 , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-20, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума