Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
15/07/2015 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за висшето образование, №554-01-129, внесен от Борислав Великов, Милена Дамянова, Милен
  Михов, Мариана Тодорова, Мариана Георгиева - Бенчева,
  Красимира Ковачка, Станислав Станилов и Валери Жаблянов на
  08.07.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 15.07.2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение на Закона за висшето образование № 554-01-129, внесен от Борислав Великов, Милена Дамянова, Милен Михов, Мариана Тодорова, Мариана Георгиева - Бенчева, Красимира Ковачка, Станислав Станилов и Валери Жаблянов на 08.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: проф. Николай Денков - заместник- министър на образованието и науката, проф. Радослав Гърчев от Националната агенция за оценяване и акредитация и доц. Лиляна Вълчева от синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народните представители Борислав Великов и Милена Дамянова. С него се отговаря на необходимостта за удължаване и през учебната 2015/2016 г. на дадената през 2010 г. и продължена през 2012, 2013 и 2014 г. възможност на държавните висши училища, получили високи оценки при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане по условия и ред, определени в Закона за висшето образование. Очаква се това удължаване да се приложи за последен път - до влизането в сила на новия модел на финансиране на висшето образование, който е предложен от Министерския съвет на Република България. Цялостната промяна на модела на финансиране представлява съществена част от реформата във висшето образование и предвижда трайно законодателно решение на обсъждания проблем, което ще бъде въведено след широко обществено обсъждане.
  Представителите на Министерството на образованието и науката и на синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ подкрепиха законопроекта. 
  В дискусията се включиха народните представители Снежана Дукова, Стоян Мирчев, Валери Жаблянов, Милен Михов, Марияна Георгиева, Борислав Великов и Милена Дамянова.
  Те се обединиха около мотивите, че единствената цел на законопроекта е да не се затруднява приема в държавните висши училища през настоящата учебна година. Мярката отговаря и на интереса към обучение в Република България на представители на българските общности зад граница, както и на граждани от други страни - членки на
  ЕС.
  Народните представители заявиха, че не възнамеряват да правят предложения между първо и второ гласуване на законопроекта.
  След проведено гласуване с резултат 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за висшето образование № 554-01-129, внесен от Борислав Великов, Милена Дамянова, Милен Михов, Мариана Тодорова, Мариана Георгиева - Бенчева, Красимира Ковачка, Станислав Станилов и Валери Жаблянов на 08.07.2015 г.
  Председател:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума