Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
29/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 554-01-133, внесен от н.п. Лютви Ахмед Местан, Четин Хюсеин Казак, Алиосман Ибраим Имамов и група народни представители на 14.07.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 16 март 2016 г. Комисията по образованието и науката разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 554-01-133, внесен от н.п. Лютви Ахмед Местан, Четин Хюсеин Казак, Алиосман Ибраим Имамов и група народни представители на 14.07.2015 г.
  В заседанието взеха участие проф. Костадин Костадинов – заместник-министър на образованието и науката, г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ в Министерство на образованието и науката, г-жа Полина Денчева, началник на отдел в дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки“ в Министерство на здравеопазването, проф. Веселка Дунева, национален консултант по храни и хранене, г-жа Даниела Филипова, държавен експерт в дирекция „Социално включване“ в Министерство на труда и социалната политика, г-жа Камелия Николова, директор на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и г-жа Александрина Кънева, държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.
  В Комисията по образованието и науката са получени становища от Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Държавната агенция за закрила на детето и Сдружение „Пренебрегнати деца“, като всички те не са в подкрепа законопроекта.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от н.п. Бюнямин Хасан. Предлаганото допълнение в Закона за закрила на детето е провокирано от сигнали на родители за проявено нежелание от страна на образователните институции да съобразяват хранителния режим на децата и учениците с тяхната религиозна принадлежност. Цели се, чрез въвеждане на изрична правна норма, постигане на гаранция за ненакърняване на правото на децата да практикуват свободно своето вероизповедание и да спазват съответните обичаи, традиции, обреди и правила.
  В последвалата дискусия народните представители се обединиха около мнението, че систематичното място на така предлаганата промяна не е в Закона за закрила на детето. Правилата за здравословно хранене на децата и учениците са вече нормативно регулирани в действащи подзаконови нормативни актове, които са от компетентността на министъра на здравеопазването.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 2 - гласа, „Против"- 3 и „Въздържал се" - 9, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 554-01-133, внесен от н.п. Лютви Ахмед Местан, Четин Хюсеин Казак, Алиосман Ибраим Имамов и група народни представители на 14.07.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума