Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
23/03/2016, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изготвяне на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 09.03.2016 г. на първо гласуване законопроекти:
- Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-67, внесен от Светла Маринова Бъчварова - Пиралкова и група народни представители на 18.12.2014 г.;
- Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-68, внесен от Станислав Тодоров Станилов на 19.12.2014 г.;
- Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-70, внесен от Борислав Любенов Великов и група народни представители на 19.12.2014 г.
- Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-44, внесен от Лютви Ахмед Местан, Мустафа Сали Карадайъ и Алиосман Ибраим Имамов на 06.03.2015 г.;
- Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 502-01-36, внесен от Министерския съвет на 12.05.2015 г.;
- Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-121, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 24.06.2015 г.

2. Разглеждане на проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Плевен, №602-03-31 внесен от Министерски съвет на 07.03.2016 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума