Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
06/10/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 3, Източно крило
1. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума