Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
01/04/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекс за търговското корабоплаване, № 502-01-20, внесен от Министерски съвет на 2.02.2015 г. – за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, №554-01-45, внесен от Петър Славов на 10.03.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, №554-01-50, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 12.03.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, №554-01-55, внесен от Павел Христов и група народни представители на 20.03.2015 г.;– законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, №554-01-59, внесен от Светлин Танчев на 26.03.2015 г. - за първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума