Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
08/04/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 502-01-20, внесен от Министерски съвет на 17.03.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 554-01-66, внесен от народните представители Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов на 01. 04. 2015 г. – за първо гласуване.

2. Представяне и обсъждане на проект на Стратегия за развитие на железопътния транспорт в Република България и План за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД за периода 2015 – 2020 г.

3. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Среща с представители на транспортните фирми в Република България, които осъществяват международен автомобилен превоз.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума