Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
22/04/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г.– за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 5.03.2015 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума