Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Среща
15/09/2016
На 15.09.2016 ч. от 11:00 ч. в зала "Изток" на Народното събрание се проведе среща на Комисията по културата и медиите с представители на Съвета за електронни медии и медийния регулатор на Република Македония. Обсъдиха се теми, свързани с актуализираното македонско законодателство във връзка с лицензионната и регистрационната дейност, законодателни инициативи на медийния надзор в Македония и други. Срещата се ръководи от г-жа Ирена Соколова, заместник-председател на Комисията по културата и медиите.