Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
26/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-67, внесен от народните представители Полина Карастоянова, Ирена Соколова, Петър Кадиев, Борислав Миланов, Росен Петров,Мариана Бояджиева, Станислав Станилов и Ерджан Ебатин на 20.05.2016 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-67, внесен от народните представители Полина Карастоянова, Ирена Соколова, Петър Кадиев, Борислав Миланов, Росен Петров,Мариана Бояджиева, Станислав Станилов и Ерджан Ебатин на 20.05.2016 г.


  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 26 май 2016 г. беше разгледан Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-67, внесен от народните представители Полина Карастоянова, Ирена Соколова, Петър Кадиев, Борислав Миланов, Росен Петров, Мариана Бояджиева, Станислав Станилов и Ерджан Ебатин на 20.05.2016 г.
  В заседанието участва г-н Иво Атанасов, член на Съвета за електронни медии.
  Законопроектът от името на вносителите беше представен от г-жа Полина Карастоянова.
  Целта на Законопроекта е да предостави законова възможност на Съвета за електронни медии да изпълнява процедурата по избор на генералните директори на обществените медии чрез конкурс и да няма празнина в управлението на Българското национално радио и Българската национална телевизия.
  От името на Съвета за електронни медии г-н Иво Атанасов изрази подкрепа на законопроекта.
  След проведеното гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 16 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-67, внесен от народните представители Полина Карастоянова, Ирена Соколова, Петър Кадиев, Борислав Миланов, Росен Петров, Мариана Бояджиева, Станислав Станилов и Ерджан Ебатин на 20.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума