Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/07/2016

  Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 602-03-14, внесен от Министерски съвет на 08.07.2016 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО:Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 602-03-14, внесен от Министерски съвет на 08.07.2016 г.


  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 14 юли 2016 г. обсъди Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 602-03-14, внесен от Министерски съвет на 08.07.2016 г.
  Проектът за решение беше представен от г-жа Красимира Филипова, съветник на министъра на културата по проблемите на сценичните изкуства.
  Проектът на решение се предлага на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Съгласно Закона, държавните парични награди за особени заслуги са: пожизнени, периодични и еднократни. Средствата, необходими за изплащането на пожизнени държавни парични награди за особени заслуги се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата.
  С Решение № 553 от 7 юли 2016 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да отпусне пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на:
  Проф. Пенчо Цветанов Стоянов – композитор;
  Проф. д-р Савка Михайлова Шопова-Маркова – пианист и педагог;
  Проф. Симеон Борисов Щерев – композитор;
  Илка Василева Зафирова – актриса;
  Николай Стефанов Николаев – актьор;
  Акад. Николай Янков Кауфман – етномузиколог;
  Александър Димитров Балкански – цирков деятел.
  Комисията по културата и медиите единодушно с 13 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 602-03-14, внесен от Министерски съвет на 08.07.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума