Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
0 народни представители към дата
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ