Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
16/07/2015 първо гласуване

  Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, №502-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.06.2015 год.
  ДОКЛАД
  за първо гласуване
  Относно: Проект на „Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности“, № 502-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.06.2015 год.

  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 16.07.2015 г., разгледа на първо гласуване проект на „Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности“, № 502-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.06.2015 год.
  На заседанието присъстваха: г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, г-жа Мария Карабельова – началник на кабинета на заместник министър-председателя, г-н Филип Гунев – заместник- министър на вътрешните работи.
  Мотивите на проекта на „Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности“ бяха представени от г-н Филип Гунев. Накратко бяха посочени основните насоки на направените предложения в законопроекта, свързани с водещите приоритети за противодействието на корупцията по високите етажи. Основната цел на проекта на закона е да се създаде работеща система за проверка на имуществените декларации и за установяване на конфликт на интереси чрез създаването на нов единен антикорупционен орган. Законопроектът е в изпълнение на мерките, предвидени в Националната антикорупционна стратегия и препоръките в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. Вицепремиерът Меглена Кунева призова народните представители да се обединят и да подкрепят законопроекта на първо гласуване.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители: Валентин Николов, Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Георги Ковачев, Иван Славов Иванов, Атанас Зафиров, Методи Андреев и Красимир Янков.
  Членовете на Комисията се обединиха около необходимостта от приемането на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Те акцентираха върху следните дискусионни въпроси във внесения от Министерски съвет законопроект: необходимостта от професионализъм за справяне с корупцията по високите етажи на властта; очакванията на обществото в тази посока; образуването на производство по анонимни сигнали, което спроред по голямата част от народните представители ще създаде предпоставки за умишлено и безвиновно набеждаване на лица, заемащи висши публични длъжности и други. Всички изразиха мнение, че законопроектът трябва да бъде сериозно прецизиран между първо и второ гласуване.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:
  с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на „Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности“, № 502-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.06.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума