Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
12/11/2015, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за
2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г. – за първо четене.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума