Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/01/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-2/21.01.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, №502-02-43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г.


  На своето заседание, проведено на 20 януари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Администрацията на Министерския съвет: г-н Любомир Стоянов – главен експерт в дирекция „Централно координационно звено“, както и г-н Петър Михайлов – главен сътрудник по управление на проекти и програми.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство, подписан на 12 декември 2015 г.

  II. Настоящият Меморандум цели да осигури основата за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за програмния период 2014-2020 г.

  Предвижда се техническата помощ на ЕИБ да се използва в следните 3 типа дейности: Секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми; Осъществяване на проекти; Институционален капацитет.

  III. Следва да се има предвид, че техническата помощ, оказана от ЕИБ в рамките на Меморандума за разбирателство, се финансира чрез ресурси в рамките на съответните програми по ЕСИФ в България. Предвижда се възлагането на дейности на ЕИБ да бъде в съответствие с чл. 12, ал.1, т.15 от Закона за обществените поръчки, както и с чл. 9, т.1, буква „б“ от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2016 г.

  В допълнение, настоящият Меморандум се прекратява в края на периода за разплащане на средствата по ЕСИФ в рамките на програмния период 2014-2020 г., предвиден понастоящем да бъде на 31 декември 2023 г.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (със 17 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, №502-02-43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума