Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/09/2016, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуални въпроси за напредъка по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. в контекста на Парламентарното измерение към г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, и г-н Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на Председателството.
(Съвместно с Комисията по външна политика)

2. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад по Предложение за Регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст), по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, Вх. № 602-00-58, внесена от Министерски съвет на 2 септември 2016 г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума