Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
Работна среща по проблемни въпроси и предложения за законодателни промени в областта на топлоснабдяването.
17/12/2015
По повод поставени на вниманието на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР от представители на неправителствени организации и граждани проблемни въпроси и предложения за законодателни промени в областта на топлоснабдяването на 17.12.2015 г. в сградата на Народното събрание беше проведена работна среща.
В срещата взеха участие народни представители и експерти, представители на Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Столична Община, Топлофикация София, Асоциацията на фирмите за дялово разпределение и неправителствени организации.
Срещата протече при следния дневен ред:
1.Обобщение на констатирани недостатъци в практиката на топлоснабдяването и действащите нормативни документи;
2.Предложения за бъдещи промени в нормативните документи регулиращи дейностите в топлоснабдяването и фирмите за дялово разпределение за хармонизиране с европейските нормативи;
3.Обсъждане на заключителен документ от срещата.
Участниците в срещата изразиха задоволството си от откровения и конструктивен диалог и предложиха подобни срещи да продължат да бъдат организирани и в бъдеще.
Беше решено всички участници да изпратят в Комисията своите предложения касаещи насоки и конкретни идеи за промени в нормативната база, които да бъдат обсъдени и гласувани при предстоящите промени в енергийното законодателство.