Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
0 народни представители към дата
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЗОЯ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ