Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
Разпределени законопроекти
Законопроект за ландшафта, 254-01-20 от 22/02/2012 г.
Законопроект за туризма, 202-01-36 от 28/06/2012 г.
Законопроект за хазарта, 102-01-65 от 19/10/2011 г.