Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
E-mail: kgom@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 390
Телефон: 9882258; 9392306; Факс: 9861189
Рени Томова