Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
15/02/2012

  Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 15 февруари 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-6, внесен от Министерския съвет на 03.02.2012 г.
  На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки, Боян Милушев – парламентарен секретар, от Националния осигурителен институт – Весела Караиванова, подуправител.
  На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 91 от 02.02.2012 г. предлага на Народното събрание проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Георги Димитров Найденов, от Бургас, считано от 1 декември 2011 г.
  Предложението е мотивирано от творческата дейност на Георги Найденов, изцяло свързана с българската музика. Като част от вокалната група „Корали” той създава музикалния символ на Бургас „Бургаски вечери”. През 1971 г. заедно със съпругата си Ева, с Анастасия Бинчева и Хари Шерикян образуват вокалния квартет „Тоника”, а през 1975 г. е издаден първият албум на групата.
  През пролетта на 1981 г. Гого, Ева, Иван Христов, Краси и Вили Гюлемезови създават групата „Домино”. През септември 1994 г. съставите „Тоника”, „Тоника СВ” и „Домино” се обединяват и създават общата формация „Фамилия Тоника”.
  През 2009 г. Георги Найденов е обявен за почетен гражданин на Бургас.
  Националният осигурителен институт подкрепя проекта за решение на Министерски съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Георги Найденов – Гого.
  По време на дискусията бяха изказани мнения за оптимизиране на нормативната уредба по отношение на отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на видни културни творци.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Комисията по културата, гражданското общество и медиите предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г. на Георги Димитров Найденов от гр. Бургас, считано от 1 декември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума