Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
22/02/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16.12.2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 22.02.2012 г. бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16.12.2011 г.
  На заседанието присъстваха от: Министерство на здравеопазването – д-р Кирил Добрев, заместник-министър, д-р Димитър Димитров, директор на дирекция „Обществено здраве”, Таня Андреева, началник на кабинета на министъра; Министерство на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”, Боян Милушев, парламентарен секретар; Съвет за електронни медии – Доротея Петрова, юрисконсулт; Българско национално радио – Елица Иванова, юрисконсулт.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от д-р Кирил Добрев.
  Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето се предлага въвеждането на законодателни мерки за ограничаване употребата на енергийни напитки от деца; забрана за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити места; регламентиране на изискванията към водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване; закриване на детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК), като дейността им да се извършва от общите състави на териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) с участието на специалист по детски болести.
  Със законопроекта се предвижда забрана за реклама на енергийни напитки, която: е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и излъчването й в предавания или публикуването й в печатни издания, предназначени за тях; използва лица под 18-годишна възраст като участници в такава реклама; свързва употребата на енергийни напитки със спортни и физически постижения; съдържа неверни твърдения относно полза за здравето.
  Рекламата на енергийни напитки трябва да бъде съпроводена изрично с предупреждение: „Не се препоръчва за лица под 18-годишна възраст”.
  Предлаганата забрана е мотивирана с обстоятелството, че децата са рискова група, за която се наблюдават неблагоприятни ефекти при прием на кофеин (съдържащ се в енергийни напитки) и то при много по-ниски дози, отколкото при възрастните. Комбинираният прием на енергийни напитки с алкохол и/или наркотични вещества крие значителен здравен риск, особено при млади хора, тъй като стимулиращият ефект на енергийните напитки „маскира” токсичното действие на алкохола и наркотичните вещества.
  С измененията в законопроекта в чл. 218 се предвижда и увеличаване размера на санкциите, касаещи продажбата и рекламата на алкохолни и енергийни напитки.
  По време на дискусията народните представители предложиха: при рекламата на енергийни напитки към предупреждението „Не се препоръчва за деца под 18-годишна възраст” да бъде добавено „и бременни жени”; да бъде завишена долната граница на предлагания размер на санкциите. Повдигнат бе и въпросът дали е необходима нотификационна процедура по отношение на промените, касаещи енергийните напитки; разисквана бе и темата за пълната забрана за тютюнопушенето.
  От представителите на Министерството на здравеопазването бе отговорено, че ако има текстове или срокове, които са в нарушение на хармонизирането на българското законодателство с европейското, имат готовност за корекция на текстовете в законопроекта между първо и второ гласуване.
  В становищата си Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Националният съвет за саморегулация, Асоциацията на рекламните агенции – България и Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) подкрепят предложените промени и предлагат да бъде въведен механизъм на ко-регулация на рекламата и търговската комуникация по подобие на този в Закона за радиото и телевизията по отношение на търговските съобщения.

  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 12 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16.12.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума