Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
18/07/2012 първо гласуване

  Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 10.07.2012 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 18.07.2012 г. бе разгледан Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 10.07.2012 г. В заседанието взеха участие от: Министерски съвет Снежана Йовева, съветник на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков; от Министерство на културата – Вежди Рашидов – министър, Боян Милушев, парламентарен секретар, Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”; от Национален осигурителен институт – Бисер Петков, управител и Йосиф Милошев.
  Законопроектът бе представен от г-жа Даниела Петрова.
  С предложения законопроект се уреждат обществените отношения, свързани с предоставянето на държавна парична награда за изключителни постижения и цялостен принос в съответната област, израз на признание за цялостна дейност в тази област.
  В законопроекта са регламентирани условията и редът за даване на предложения и за предоставяне на награди. С проекта на закон се отменя разпоредбата на чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, която урежда реда за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, предвид въвеждането на новата правна регламентация.
  Предвижда се законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2013 г.
  Министерството на културата и Националният осигурителен институт подкрепиха законопроекта и го определиха като целесъобразен и обществено оправдан.
  По време на дискусията народните представители също подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че следва да се унифицират критериите, по които ще се правят предложения за награждаване по чл. 5.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите единодушно с 13 гласа „за” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 10.07.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума