Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
26/08/2009, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1. Обсъждане на вътрешни правила за работа на комисията.
2. Обсъждане на постъпили писма в комисията.
3. Текущи въпроси.
Форма за търсене
Ключова дума