Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
07/10/2009, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г. (второ гласуване).
2. Разни.

Текста на законопроекта можете да намерите на адрес: http://www.parliament.bg (Законодателство/внесени законопроекти)
Форма за търсене
Ключова дума