Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
08/09/2010, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г.
Текста на законопроекта можете да намерите на адрес: www.parliament.bg/41-о Народно събрание/Законодателство/Внесени законопроекти

2. Обсъждане на Доклад за резултатите от осъществен последващ контрол за изпълнението на препоръките на Сметната палата, дадени при извършения одит на изпълнението на Съвета за електронни медии за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.

Форма за търсене
Ключова дума