Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
16/03/2011, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на отчет на БТА (ноември 2007-декември 2010).

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума