Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
15/11/2012, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Обсъждане на отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за периода януари – юни 2012 г., № 231-00-21, внесен от БТА на 01.11.2012 г.

2. Обсъждане на ЗИД на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов на 12.10.2012 г.

3. Обсъждане на ЗИД на Закона за културното наследство, № 202-01-65, внесен от Министерски съвет на 15.10.2012 г.
Форма за търсене
Ключова дума